Teacher (Blog)

หมวดหมู่ : เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดงรายการหนังสือใน " เอกสารฝ่ายวิชาการ " ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่องTeach Less Learn More
ผู้แต่งดร.มาราศรี มีโชค
สำนักพิมพ์ACR
หมวดหมู่หนังสือเอกสารฝ่ายวิชาการ
เลขเรียกหนังสือ
รหัสหนังสือ
เลข ISBN
ปีที่เข้าระบบ2016
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม
รายละเอียดเอกสารประกอบการอบรม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Leach Less Learn More โดย ดร. มาราศร มีโชค
อบรมให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม 40 ปี

ระบบผู้ใช้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
e-Book

เข้าสู่ระบบ

หนังสือยอดนิยม