รายการหนังสือแนะนำทั้งหมด

ผลลัพธ์รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ผู้แต่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
ประเภทหนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม
ชื่อเรื่องTeach Less Learn More
ผู้แต่งดร.มาราศรี มีโชค
สำนักพิมพ์ACR
ประเภทหนังสือเอกสารฝ่ายวิชาการ
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม
ชื่อเรื่องการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู
ผู้แต่งACR
สำนักพิมพ์ACR
ประเภทหนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลนักเรียนในยุคดิจิตอล
ผู้แต่งดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
สำนักพิมพ์ACR
ประเภทหนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม

ระบบผู้ใช้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
e-Book

เข้าสู่ระบบ

หนังสือยอดนิยม