Teacher (Blog)

หมวดหมู่ : เอกสารสำนักผู้อำนวยการ

ผลลัพธ์รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 17 รายการ
ชื่อเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ผู้แต่งถอดความโดยภราดาสุรเดช วิสุทธิวรรณ
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่หนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า หน้า
จำนวนเล่ม1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์สำนักผู้อำนวยการ
ผู้แต่งสำนักผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่หนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า5 หน้า
จำนวนเล่ม1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ผู้แต่งงานนโยบายและแผน
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่หนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า16 หน้า
จำนวนเล่ม1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ผู้แต่งภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์และคณะ
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่หนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า22 หน้า
จำนวนเล่ม1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.รอบ 4
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่หนังสือเอกสารสำนักผู้อำนวยการ
จำนวนหน้า22 หน้า
จำนวนเล่ม เล่ม

ระบบผู้ใช้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
e-Book

เข้าสู่ระบบ

หนังสือยอดนิยม